Trainingen Edu K: Movement Based Learning, Brain Gym®

*De trainingen vallen niet onder vergoeding van ziektekostenverzekeraars

Movement Based Learning                                                                                                      1 daagse workshop ( 7 uur) MBLBBA

Data:  29 februari Alpen a/d Rijn, 28 maart Den Haag,  25 April Rotterdam, April Groningen (datum wordt nog bekend gemaakt)

Doelgroep: Ouders, therapeuten, leerkrachten, PGB-ers en zorg/onderwijsondersteuners,  coaches

Deze workshop biedt een verdiepende kijk op enkele basale patronen van neurologische en motorische ontwikkeling en vormt een goede basis voor verdere opleidingen in de Reflex Integratie zoals Brain Gym® en RMTi.
De nadruk ligt op het bevorderen van neurologische patronen die het fundament vormen voor verdere ontwikkeling. Wanneer neurologische patronen door omstandigheden onvoldoende geïntegreerd zijn, kunnen bepaalde handelingen en situaties moeite kosten.
De oefeningen, genaamd “Building Block Activities” helpen deze handelingen te verbeteren. Hierbij valt te denken aan taal- en spraakvaardigheid, motoriek en beweging, focus en concentratie , houding, kijk en leesvaardigheid, luistervaardigheid en sociale vaardigheden.
De “ Building Block Activities ”, kunnen een zeer effectieve bijdrage leveren aan kinderen en volwassenen met leer en ontwikkelingsproblematiek, maar zeker ook aan het herstel na hersenletsel, zoals een beroerte en bij epilepsie. 

De workshop is gebaseerd op het werk van Cecilia Koester, M. Ed. (movementbasedlearning.com) . Zij is internationaal bekend vanwege haar baanbrekende werk op het gebied van het behandelen van kinderen met speciale uitdagingen. Cecilia heeft een innovatief programma ontwikkeld en doceert dit internationaal met groot succes bij kinderen met ADHD, Autisme Verwante Stoornissen, Down Syndroom, CP, etc.
Maria Louise en Inge zijn opgeleid door Cecilia om haar basisworkshop te mogen geven.

Doelgroepen om te ondersteunen met deze oefeningen:
Kinderen, jongeren, volwassenen met  hersenletsel, ADD/ADHD/concentratie problemen, autisme, hoog gevoeligheid, , epilepsie. Alzheimer, Cerebrale Parese, syndroom van Down, Angelman.

Docenten:
Maria Louise Booisma, Jenneke van Dijk

Kosten: €155,- incl. Movement Based Learning manual.

Bij grotere groepen/scholen/instellingen hanteren wij een groepstarief
Mail voor het organiseren en interesse in een MBL workshop:
joyoflife.nu@gmail.com.

3 uur workshop bewegingsontwikkeling voor Special Needs- op aanvraag

BBA

Meteen toepasbaar ter ontspanning van het zenuwstelsel, ontspanning van het lichaam en stimulatie van de breinsamenwerking.

Doelgroep:Ouders /begeleiders /leerkrachten van kinderen die dealen met spanning in het lijf, ADHD,  Cerebrale Parese, hersenletsel, ADHD, autisme.  Zorgdragers voor ouderen, mensen met een handicap/beperking ( bijvoorbeeld dementie/hersenletsel.)

Docent: Maria Louise Booisma, Jenneke van Dijk

Datum: In overleg

In deze introductie workshop leer je over de invloed van stress en (geen/weinig) beweging op de hersenontwikkeling. Je leert over een natuurlijk ontwikkeling en wat er kan gebeuren als het anders gaat… Of als het brein achteruit /terug gaat in ontwikkeling. 

Na een korte theoretische introductie gaan we meteen aan de slag met oefeningen gericht op ontspanning van het lichaam en zenuwstelsel, verbeteren van de breinsamenwerking, de concentratie en het emotionele evenwicht.

  • Enkele oefeningen uit de  Movement Based Learning methode.
  • Enkele effectieve Brain Gym® oefeningen en hun aanpassingen voor een specifieke doelgroep (ouderen en Special Needs kids).
  • De zeer effectieve Brein in balans oefening  uit het BodyTalk Access programma.  

Kosten: €59,- inclusief hand-out . Reiskosten vergoeding buiten Nieuwerkerk a/d IJssel in overleg.

Op aanvraag wordt deze introductie workshop gegeven op locatie. Minimaal aantal deelnemers 8 personen. 

Brain Gym®104 (2 dagen)

Data:  8 en 9 Mei Alpen a/d Rijn, Oktober Groningen

Inhoud van de training:
Deze training focust op het aanleren van de 26 Brain Gym® bewegingen en de basisconcepten van het Brain Gym® programma. Studenten ervaren de 26 bewegingen en verdiepen hun kennis van elke beweging. De Brain Gym® oefeningen zijn in te zetten in de groep, de praktijk, in thuissituaties of zorginstellingen.
Voor de training is geen vooropleiding vereist.
Wat aan bod komt in deze training:
  • Het ervaren van de PACE, voorbereiding op het leren.
  • De 26 Brain Gym® oefeningen- de fysieke vaardigheden van leren, de basisactiviteiten en aangepaste bewegingen en variaties; toepassingen in verschillende situaties.
  • Observeren, pre en post activiteiten
  • De vier deelgebieden van Brain Gym® gekoppeld aan de drie dimensies van beweging en leren.
  • De 5 principes van leren gebaseerd op beweging
  • Het edu K ontwikkel model
  • Kennis maken met de Leerflow en factoren die invloed hebben op een leerflow die in balans of uit balans is.
Voor deze training is het handboek Brain Gym® een vereiste. Deze is aan te schaffen via bol.com

Deze cursus vormt ook de eerste fase van het nieuwe trainingspad om BRAIN GYM® FACILITATORS te worden.

Kosten 2 daagse : €259,- exclusief handboek Brain Gym®

Brain Gym®170 for Special Needs(4 dagen)

Een training met krachtige Tools voor het werken met kinderen en volwassenen met specifieke uitdagingen.
IMG_0294
Cecilia Koester M.Ed teaching Brain Gym®170

In deze training  speelt observatie en het gebruik van bewegingsontwikkeling en spel ter ondersteuning van het functioneren een sleutelrol. Je leert Brain Gym® oefeningen en balansen en de aanpassingen voor bijvoorbeeld kinderen/jongeren/volwassenen in een rolstoel. Ook worden alle oefeningen uit de Methode Movement Based Learning behandeld. Tijdens de training is er aandacht voor (ontwikkelings)spel in een groep en worden er twee demonstratie sessies gegeven.

In 2015 organiseerde Joy of Life voor het eerst een training met Cecilia Koester. Vanaf toen kwam Cecilia Koester ieder jaar naar Nederland. Ondertussen zijn Maria Louise Booisma (Nederland) is samen met Vinciane Schoenmaeckers(België) opgeleid om deze training te mogen geven.

Brain Gym 170 bied je de 26 Brain Gym activiteiten aan, aangepast aan personen met Special Needs, en de 7 Building Block Activities. De activiteiten worden aangeboden in een aangepaste versie die de persoon zelf kan doen of samen met de begeleider of therapeut en zijn onmiddellijk toepasbaar.   

Teamteaching, docenten: Vinciane Schoenmaeckers (Flow Motion) en Maria Louise Booisma (Joy of Life, EduQi).

Kosten vier daagse: €495,- inclusief handboek

 

Overige trainingen:

BodyTalk Access, je toegang tot BodyTalk

logo_color_tag_blue_TMAgenda BodyTalk access

Voor de data van BodyTalk access zie website van BodyTalk Nederland.